การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ พื้นที่สิงห์บุรี
 

       วันที่ ๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะนักวิจัยโครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล นำโดย รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล, รศ.ดร.พรชัย หนูแก้ว และ รศ.ดร.ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน ๒๗ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ และครู จากโรงเรียนในสังกัด สช., พศ.จังหวัดสิงห์บุรี, เทศบาลเมืองสิงห์บุรี, สพป.สิงห์บุรี และสพม.สิงห์บุรี-อ่างทอง พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ ของจังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมโสมชา โรงแรมไชยแสงพาเลส จังหวัดสิงห์บุรี

ย้อนกลับ

500x500