การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ พื้นที่อ่างทอง
 

       วันที่ ๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะนักวิจัยโครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล นำโดย รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล, รศ.ดร.พรชัย หนูแก้ว และ รศ.ดร.ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๒๑ คน ประกอบด้วย ครู จากโรงเรียนในสังกัด สช.อ่างทอง, สพป.อ่างทอง และสพม.สิงห์บุรี-อ่างทอง พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ ของจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง

ย้อนกลับ

500x500