การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ พื้นที่สุพรรณบุรี
 

         วันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ คณะนักวิจัยโครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล นำโดย รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล, รศ.ดร.พรชัย หนูแก้ว และ รศ.ดร.ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน ๓๒ คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ จากสพม.สุพรรณบุรี และศธจ.สุพรรณบุรี และผู้อำนวยการ และครู จากโรงเรียนในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑, สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒, สพป.สุพรรณบุรี เขต ๓ และสพม.สุพรรณบุรี พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ ของจังหวัดสุพรรณบุรี ณ บ้านสวน C๙ และห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ย้อนกลับ

500x500