การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ พื้นที่ราชบุรี
 

          วันที่ ๕-๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะนักวิจัยโครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล นำโดย รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล, รศ.ดร.พรชัย หนูแก้ว และ รศ.ดร.ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมพื้นที่จังหวัดราชบุรี จำนวน ๒๔ คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ จากสพม.ราชบุรี และศธจ.ราชบุรี และครู จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี และสพม.ราชบุรี พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ ของจังหวัดราชบุรี ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ย้อนกลับ

500x500