การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ พื้นที่กาญจนบุรี
 

           วันที่ ๑๗-๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ คณะนักวิจัยโครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล นำโดย รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล, รศ.ดร.พรชัย หนูแก้ว และ รศ.ดร.ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒๗ คน ประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ จากศธจ.กาญจนบุรี และผู้อำนวยการ และครู จากโรงเรียนในสังกัด สพป.กาญจนบุรี เขต ๑, สพป.กาญจนบุรี เขต ๒, สพป.กาญจนบุรี เขต ๓, สพป.กาญจนบุรี เขต ๔, สพม.กาญจนบุรี, เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และอบจ.กาญจนบุรี พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ ของจังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมมรกต โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี

ย้อนกลับ

500x500