การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ พื้นที่นครปฐม
 

            วันที่ ๗-๙ เมษายน ๒๕๖๔ คณะนักวิจัยโครงการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล นำโดย รศ.ดร.กรัณย์พล วิวรรธมงคล, รศ.ดร.พรชัย หนูแก้ว และ รศ.ดร.ศุภลักษณ์ สัตย์เพริศพราย เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ แก่ผู้เข้าร่วมอบรมพื้นที่จังหวัดนครปฐม จำนวน ๖๒ คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการ, รองผู้อำนวยการ และครู จากโรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต ๑, สพป.นครปฐม เขต ๒ และ สพม.นครปฐม พร้อมให้ผู้เข้าร่วมอบรมลงมือปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ ของจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ จังหวัดนครปฐม

ย้อนกลับ

500x500