ข่่าวประชาสัมพันธ์

   เรื่อง
ผู้ชม
    1. รายงานผลการใช้หลักสูตรโรงเรียนแกนนำ 9 จังหวัด 1055
    2. การประชุมแนวทางการใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 3207
    3. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ พื้นที่สมุทรสงคราม 1470
    4. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ พื้นที่สิงห์บุรี 1279
    5. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ พื้นที่อ่างทอง 991
    6. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ พื้นที่สุพรรณบุรี 745
    7. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ พื้นที่ลพบุรี 845
    8. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ พื้นที่ราชบุรี 723
    9. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ พื้นที่ชัยนาท 815
    10. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ พื้นที่กาญจนบุรี 806
    11. การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ พื้นที่นครปฐม 739

ทั้งหมด 11 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า :
 

500x500