วีดีโอแนะนำ การใช้งานระบบ

 

 
หลักสูตร
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดสมุทรสงคราม
จังหวัดนครปฐมaaaaa
 
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการใช้หลักสูตรโรงเรียนแกนนำ 9 จังหวัด

การประชุมแนวทางการใช้หลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ พื้นที่สมุทรสงคราม

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นฯ พื้นที่สิงห์บุรี
 
 
 
 

500x500